KIM JESTEŚMY

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji i sporów.

Pracujemy dla klientów z sektora prywatnego i publicznego.

Rozumiemy biznes naszych klientów.

Specjalistyczną wiedzę łączymy z pełnym zaangażowaniem.

Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej transakcji oraz sporów. Naszymi wiodącymi specjalizacjami są prawo nowych technologii, prawo własności intelektualneji prawo zamówień publicznych.

Prawnicy tworzący zespół kancelarii w ostatnich latach aktywnie wspierali licznych krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz instytucje. Do grona klientów dla których świadczyliśmy nasze usługi należą polskie i międzynarodowe grupy kapitałowe, instytucje publiczne, spółki Skarbu Państwa, gminy oraz spółki komunalne, ale także start-up’y wdrażające pionierskie rozwiązania IT lub e-commerce. Nasi prawnicy uczestniczyli w dziesiątkach zrealizowanych z sukcesem projektów i pomysłów biznesowych.
Priorytetem w naszych działaniach jest zawsze ścisła współpraca z Klientami, dyspozycyjność i dobra komunikacja, pozwalające lepiej zrozumieć kluczowe oczekiwania oraz istotę realizowanych przedsięwzięć. Jesteśmy przekonani, że połączenie rzetelnej wiedzy prawniczej ze znajomością biznesowych procesów zachodzących w organizacjach naszych Klientów oraz – z drugiej strony – kluczowych ryzyk projektowych, pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości.

Naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji wielu, nierzadko specjalistycznych i nowatorskich projektów dzielimy się także w ramach prowadzonych przez nas regularnie szkoleń, wykładów oraz studiów podyplomowych.

dowiedz się więcej o naszej działaności

Wiemy, że rozwiązanie prawne nie jest celem samym w sobie, ale zawsze służy realizacji określonego celu biznesowego.

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Interpretacja treści umów mieszanych
W praktyce obrotu gospodarczego nierzadko zdarza się, że aby zrealizować założony przez strony cel, konieczne jest sięgnięcie do regulacji dotyczących kilku istniejących (nazwanych) typów umów, a następnie ich odpowiednie zmodyfikowanie i wzajemne dopasowanie. Powstaje w ten sposób umowa mieszana. Wykonywanie takiej umowy może budzić pewne wątpliwości, m.in. w oparciu o jakie przepisy ją realizować, w jaki sposób można zakończyć współpracę na bazie takiej umowy oraz kiedy przedawniają się wynikające z niej roszczenia. Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie jak poprawnie zinterpretować skutki prawne umowy mieszanej.
czytaj dalej >
Ochrona danych medycznych (cz. II)
Informatyzacja sektora usług medycznych sprawia, że konieczne jest przyjrzenie się zasadom ochrony ochroną danych medycznych. Wątpliwości może budzić zwłaszcza ich relacja do danych osobowych, zasady ich ochrony na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, a także dopuszczalność ich przetwarzania oraz powierzenia do przetwarzania. Niniejszy tekst omawia zasady postępowania z danymi medycznymi, uwzględniając zbliżające się wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE