Magdalena Magda

prawnik

mmagda@bartakalinski.pl

Aplikantka radcowska (od 2016 r.). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła program „Introducción al derecho espanol” na Facultat de Dret Universidad de Barcelona.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych obsługujących podmioty z branży IT, e-commerce oraz wydawniczej. Posiada doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji i konsumentów. Brała udział w projektach związanych z umowami wydawniczymi, licencyjnymi, wdrożeniowymi, prawem własności przemysłowej (opracowywanie, negocjowanie, opiniowanie) i innych z zakresu prawa własności intelektualnej, także od strony procesowej.Specjalizacje:
Handel elektroniczny Ochrona informacji i dane osobowe Projekty informatyczne Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

DYREKTYWA NIS – NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE
Dyrektywa o cyberbezpieczeństwie, a w ślad za nią implementujące ją przepisy krajowe (będące obecnie w Polsce w fazie konsultacji) przewidują nałożenie na przedsiębiorców nowych obowiązków – przedsiębiorcy będą bowiem musieli spełnić unijne standardy dotyczące odporności ich systemów teleinformatycznych na ataki hakerów. Przepisy o cyberbezpieczeństwie staną się uzupełnieniem wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
czytaj dalej >
Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (II)
W ramach działań zmierzających do implementacji Dyrektywy 2014/26/UE MKiDN przedstawiło propozycje nowych regulacji prawnych dotyczących m.in. obowiązkowego pośrednictwa OZZ, rozszerzonych licencji zbiorowych, zagranicznych OZZ, niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE