Magdalena Magda

prawnik

mmagda@bartakalinski.pl

Aplikantka radcowska (od 2016 r.). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła program „Introducción al derecho espanol” na Facultat de Dret Universidad de Barcelona.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych obsługujących podmioty z branży IT, e-commerce oraz wydawniczej. Posiada doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji i konsumentów. Brała udział w projektach związanych z umowami wydawniczymi, licencyjnymi, wdrożeniowymi, prawem własności przemysłowej (opracowywanie, negocjowanie, opiniowanie) i innych z zakresu prawa własności intelektualnej, także od strony procesowej.Specjalizacje:
Handel elektroniczny Ochrona informacji i dane osobowe Projekty informatyczne Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Zmiana zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów – znaczenie dla branży IT
Przedsiębiorcy, w tym z sektora IT, którzy opierają swój model rozliczeń z pracownikami na 50% kosztach uzyskania przychodu będą musieli dokonać przeglądu i dostosować wdrożone przez siebie metody rozliczeń KUP z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne.
czytaj dalej >
Programy komputerowe a pułapki ‘work made for hire’
Przedsiębiorcy, których celem jest pozyskanie praw do programów komputerowych bądź innych utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych przez osoby przez nich zatrudniane, w tym w szczególności firmy informatyczne działające na styku różnych porządków prawnych, powinny zwrócić szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia płynące z odmiennych regulacji dotyczących tych utworów na gruncie doktryny ‘work made for hire’.
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE