Ochrona informacji i dane osobowe

Konsulting prawny w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, w tym danych przetwarzanych w systemach informatycznych, danych medycznych, danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, tajemnicą bankową, danych pomiarowych przetwarzanych w tzw. inteligentnych sieciach energetycznych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie weryfikacji legalności gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, z uwzględnieniem regulacji polskich i prawa Unii Europejskiej. W naszej pracy uwzględniamy dobre praktyki i rekomendacje organów nadzoru (GIODO, KNF) oraz instytucji dokonujących oficjalnej wykładni obowiązujących przepisów (Grupa Robocza art. 29).

Mamy doświadczenie w tworzeniu modeli zarządzania danymi i informacją prawnie chronioną (także rozwiązań internetowych, cloud computing). Doradzamy przy budowie prawnego modelu udostępniania danych w projektach informatycznych, jak również – we współpracy z parterami merytorycznymi – wspieramy projektowanie i weryfikację zabezpieczeń danych (np. pod kątem rekomendacji CERT czy OWASP). Opiniujemy dokumentację, polityki i praktyki stosowane przez naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prawnej dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji prawnie chronionych, w tym wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, projektów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także umów o zachowanie poufności (NDA) oraz umów dotyczących korzystania z know-how.

Wykonujemy kompleksowe audyty prawne zgodności przetwarzania danych (w tym danych osobowych) gromadzonych w systemach informatycznych z przepisami prawa, audyty prawne stosowanych procedur i polityk BCP oraz disaster recovery. Przygotowujemy opinie prawne oraz rekomendacje w zakresie modeli udostępniania i przewarzania danych w przedsiębiorstwach oraz grupach kapitałowych. Zapewniamy wsparcie w ramach postępowań przed GIODO, a także w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony danych i informacji.Nasi specjaliści:
Michał Barta dr Wojciech Kaliński Bohdan Widła Małgorzata Mrożkiewicz-Ziomek Agata Marcinkowska Damian Łapka Adrianna Żyrek Karolina Kaim dr Ewa Laskowska, LL.M Marta Czeladzka, LL.M

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Znaczenie patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP) dla podmiotów z branży tech – cz. II
Jak wspomniano w poprzednim artykule z cyklu, sytuacje w których korzystanie ze standaryzowanej technologii nie wkracza w żaden patent konieczny do spełnienia normy, a sam fakt prowadzenia działalności w branży 'tech' często będzie wiązał się z wykorzystaniem co najmniej kilku patentów koniecznych do spełnienia normy - co z kolei niesie ze sobą ryzyko ich naruszenia.
czytaj dalej >
Znaczenie patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP) dla podmiotów z branży tech – cz. I
Patenty konieczne do spełnienia normy każdego dnia zyskują na wartości, w szczególności w kontekście działalności w branżach skupiających swoją działalność na innowacyjnych technologiach. W artykule zaznaczamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uchronić się przed lub co najmniej zminimalizować negatywne skutki związane z korzystaniem ze znormalizowanych technologii.
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE