artykuły zawierające tag "procedura cywilna"

powrót do początku

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej (3) – wydanie lub wyjawienie środka dowodowego

Bartosz Jussak

W dwóch poprzednich artykułach dotyczących nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadzających nowe postępowanie odrębne tj. postępowanie w sprawach własności intelektualnej opisałem instytucję: zabezpieczenia środka dowodowego [1] oraz wezwania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług [2]. Od 1 lipca 2020 r., uprawnione podmioty mogą również w ramach ww. postępowania żądać wydania lub wyjawienia środka dowodowego. Poniżej opisuję najważniejsze kwestie związane z tą instytucją. Jednocześnie, tak jak w przypadku artykułów o których mowa wyżej, nie odnoszę się co do zasady do wskazanych w nowelizacji przepisów o postępowaniu zabezpieczającym, które mają znajdować tu odpowiednie zastosowanie.

czytaj dalej >

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej (2) – wezwanie do udzielenia informacji

Bartosz Jussak

W poprzednim artykule opisałem instytucję zabezpieczenia środka dowodowego [1], która została uregulowana w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, wchodzącej w życie 1 lipca 2020 r. W tym artykule opisuję najważniejsze elementy kolejnej instytucji przewidzianej w ww. nowelizacji dot. postępowania w sprawach własności intelektualnej tj. wezwania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług (dalej jako „udzielenie informacji”). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, „podstawowym celem projektowanej nowelizacji w tym zakresie jest stworzenie jednolitej regulacji obejmującej przepisy dotyczące wezwania do udzielenia informacji w stosunku do wszystkich praw własności intelektualnej” [2]. Dotychczas bowiem przepisy w tym zakresie są zawarte w poszczególnych ustawach dotyczących praw własności intelektualnej (np. w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ustawie o ochronie baz danych itd.) jako tzw. roszczenie informacyjne. Podobnie jak w poprzednim artykule dotyczącym wspomnianej nowelizacji, co do zasady nie omawiam elementów, które wynikają z odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

czytaj dalej >

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej (1) – zabezpieczenie środka dowodowego

Bartosz Jussak

Już 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje szereg zmian w zakresie dochodzenia ochrony praw własności intelektualnej [1]. Ustawa ta wprowadza w szczególności nowe postępowanie odrębne tj. postępowanie w sprawach własności intelektualnej [2], w tym instytucje, które mają ułatwić dochodzenie ochrony praw własności intelektualnej oraz harmonizuje instytucje, które dotąd były rozrzucone po różnych ustawach, a które wynikają z implementacji tzw. dyrektywy enforcement [3]. Poniżej przedstawiam skrótowy opis najważniejszych elementów jednego z takich środków tj. zabezpieczenia środka dowodowego. Jednocześnie pominąłem elementy, które wynikają z przepisów o postępowaniu zabezpieczającym, a do których odwołują się omawiane poniżej przepisy. W kolejnych artykułach przyjrzymy się innym środkom przewidzianym w znowelizowanych przepisach.

czytaj dalej >

Tylko dla orłów, czyli czy dojdzie do rozszerzenia obowiązkowego zastępstwa procesowego?


Niedawna nowelizacja procedury cywilnego objęła ponad 300 nowych lub zmienionych przepisów. Zmiany w procedurze cywilnej na tym jednak się nie kończą. Na stronie rządowego centrum legislacji odnaleźć można szereg projektów nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oczekujących na rozpatrzenie. Jeden z nich, który zostanie omówiony poniżej, dotyczy wprowadzenia specjalistycznych sądów oraz rozszerzenia obowiązkowego zastępstwa procesowego.

czytaj dalej >

ZESPÓŁ

NASZE DANE