Mateusz Kozieł

radca prawny

mkoziel@bartakalinski.pl

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowych umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem umów w obszarach TMT i IT), prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz prawem migracyjnym.
W swojej dotychczasowej pracy zajmował się przede wszystkim projektami o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącymi międzynarodowej współpracy podmiotów gospodarczych operujących zarówno w polskiej, jak i zagranicznych jurysdykcjach (UK, USA, ASEAN). Brał udział w projektach związanych z umowami dotyczącymi dostarczenia oprogramowania oraz świadczenia usług programistycznych, w tym w branżach regulowanych w Polsce oraz za granicą (FinTech, branże objęte monopolem państwa). Doświadczenie prawne łączy z szeroką wiedzą podatkową – posiada bogate doświadczenia w świadczeniu usług wsparcia podatkowego, w tym w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń dotyczących struktur podmiotów powiązanych. Doradzał kilkunastu podmiotom w zakresie stosowania ulg podatkowych związanych z innowacyjnością (IP Box, ulga badawczo-rozwojowa B+R).
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach oraz spółkach doradztwa podatkowego. Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim.Specjalizacje:
Podatki w IT Projekty informatyczne Szkolenia Usługi IT Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Prawo Komunikacji Elektronicznej – podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystujące numerów
Końcem lipca 2020 r. opublikowano projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej jako „Projekt PKE”)[1] oraz ustawy wprowadzającej ww. ustawę (dale jako „Projekt wprowadzający PKE”)[2]. Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej ma stanowić implementację dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej jako „EKŁE”)[3], a jednocześnie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej jako „PT”)[4]. W związku z tym ma regulować również niektóre kwestie zawarte w dyrektywie 2002/58/WE[5] (tzw. dyrektywa e-Privacy) np. w zakresie tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz dyrektywie 2014/53/UE[6] dot. urządzeń radiowych.
czytaj dalej >
Compliance RODO w grupach kapitałowych z uwzględnieniem aspektów lokalnych
Artykuł współautorski: Agata Marcinkowska oraz Adrianna Żyrek Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] Istota „compliance” sprowadza się do zarządzania zgodnością z określonymi normami, w tym przepisami prawa, w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw. W wielu przypadkach wskazane jest, aby system taki obejmował obszar przetwarzania danych osobowych, jako że zasadniczo będzie to odpowiadało na wymagania stawiane przez RODO w zakresie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych, tj. „adekwatnych do oceny ryzyka” i projektowania samych procesów w organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności...
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE