Piotr Łochowski

adwokat

plochowski@bartakalinski.pl

Adwokat, absolwent prawa i studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Praktyk prawa własności intelektualnej w zakresie projektów dla branży reklamowej i mediowej, negocjował i przygotowywał umowy dotyczących ogólnopolskich kampanii reklamowych i informacyjnych.
Posiada również doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów w ramach projektów IT, w szczególności z uwzględnieniem specyfiki sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach, w zespołach specjalizujących się w prawie nowych technologii i prawach na dobrach niematerialnych. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie znaków towarowych, danych osobowych oraz prawie spółek.
Autor licznych opracowań i artykułów publikowanych w czasopismach branżowych i naukowych. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2020 roku otrzymał grant na realizację badań naukowych Preludium 18, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki.Specjalizacje:
Dobra osobiste Ochrona informacji, RODO i cyberbezpieczeństwo Projekty informatyczne Usługi IT Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Prawo Komunikacji Elektronicznej – podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystujące numerów
Końcem lipca 2020 r. opublikowano projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej jako „Projekt PKE”)[1] oraz ustawy wprowadzającej ww. ustawę (dale jako „Projekt wprowadzający PKE”)[2]. Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej ma stanowić implementację dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej jako „EKŁE”)[3], a jednocześnie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej jako „PT”)[4]. W związku z tym ma regulować również niektóre kwestie zawarte w dyrektywie 2002/58/WE[5] (tzw. dyrektywa e-Privacy) np. w zakresie tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz dyrektywie 2014/53/UE[6] dot. urządzeń radiowych.
czytaj dalej >
Compliance RODO w grupach kapitałowych z uwzględnieniem aspektów lokalnych
Artykuł współautorski: Agata Marcinkowska oraz Adrianna Żyrek Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] Istota „compliance” sprowadza się do zarządzania zgodnością z określonymi normami, w tym przepisami prawa, w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw. W wielu przypadkach wskazane jest, aby system taki obejmował obszar przetwarzania danych osobowych, jako że zasadniczo będzie to odpowiadało na wymagania stawiane przez RODO w zakresie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych, tj. „adekwatnych do oceny ryzyka” i projektowania samych procesów w organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności...
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE