Podatki w IT

Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie kwestii związanych z innowacyjnością, wdrażanie rozwiązań uwzględniających zmienne otoczenie biznesowe oraz podatkowe

Posiadamy doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa prawno-podatkowego związanego z najczęściej spotykanymi zagadnieniami podatkowymi związanymi z branżą informatyczną oraz sektorem nowoczesnych technologii.
Nasze usługi obejmują zarówno bieżące doradztwo w zakresie skutków podatkowych określonych zapisów uzgadnianych w umowach IT, jak również kompleksowe wsparcie naszych Klientów w rozstrzyganiu zagadnień podatkowych pojawiających się w ich codziennej działalności. Usługi świadczone w tym zakresie mają na celu zapewnienie naszym Klientom pełnej świadomości i transparentności skutków podatkowych związanych z ich planami biznesowymi.

Opiniujemy i pomagamy budować prawne i podatkowe rozwiązania dla modeli zarządzania zasobami IT w grupach kapitałowych (np. Centra Usług Wspólnych – CUW/SSC), w tym związane z prowadzeniem rozliczeń w strukturze podmiotów powiązanych.

Niezależnie od powyższego, doradzamy naszym klientom we wdrożeniu i rozliczeniu przez nich ulg i rozwiązań podatkowych dotyczących IT i innowacyjności w szczególności w zakresie:

•IP Box (Innovation Box) – czyli praktycznego sposobu na zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego do przychodów twórczych
•ulgi badawczo – rozwojowej (B+R, R&D) – czyli ulgi pozwalającej na dwukrotne rozliczenie tych samych kosztów, związanych z działalnością innowacyjną
•podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 50% dotyczących honorariów prawnoautorskich (50% KUP) – czyli rozwiązania pozwalającego uatrakcyjnić strukturę wynagrodzeń w firmie, efektywnie zwiększając dochody netto pracowników

W ramach naszych usług wykonujemy audyty i opiniujemy wskazane przez naszych Klientów zagadnienia i rozwiązania prawne, a także pomagamy w opracowaniu szczegółowej dokumentacji zabezpieczającej zastosowanie określonych rozwiązań podatkowych. Przygotowujemy dla naszych Klientów projekty pism oraz wyjaśnień podatkowych, a także kompleksowo obsługujemy procesy uzyskiwania interpretacji prawa podatkowego dotyczących problematycznych obszarów podatkowych.Nasi specjaliści:
Michał Barta Mateusz Kozieł Adrianna Żyrek

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Prawo Komunikacji Elektronicznej – podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystujące numerów
Końcem lipca 2020 r. opublikowano projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej jako „Projekt PKE”)[1] oraz ustawy wprowadzającej ww. ustawę (dale jako „Projekt wprowadzający PKE”)[2]. Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej ma stanowić implementację dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej jako „EKŁE”)[3], a jednocześnie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej jako „PT”)[4]. W związku z tym ma regulować również niektóre kwestie zawarte w dyrektywie 2002/58/WE[5] (tzw. dyrektywa e-Privacy) np. w zakresie tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz dyrektywie 2014/53/UE[6] dot. urządzeń radiowych.
czytaj dalej >
Compliance RODO w grupach kapitałowych z uwzględnieniem aspektów lokalnych
Artykuł współautorski: Agata Marcinkowska oraz Adrianna Żyrek Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] Istota „compliance” sprowadza się do zarządzania zgodnością z określonymi normami, w tym przepisami prawa, w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw. W wielu przypadkach wskazane jest, aby system taki obejmował obszar przetwarzania danych osobowych, jako że zasadniczo będzie to odpowiadało na wymagania stawiane przez RODO w zakresie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych, tj. „adekwatnych do oceny ryzyka” i projektowania samych procesów w organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności...
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE