Adrianna Żyrek

asystent prawny

azyrek@bartakalinski.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.). Studia ukończyła z wyróżnieniem.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentka I roku studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Laureatka konkursu na najlepszą pracę licencjacką z kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014-2017) z pracą pt. „Wyczerpanie prawa autorskiego do programu komputerowego na tle prawa Unii Europejskiej”. Laureatka konkursu stypendialnego kancelarii KKG dla najlepszego studenta kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2018).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii specjalizującej się w prawie własności intelektualnej, w tym zwłaszcza w prawie autorskim oraz w prawie nowych technologii.Specjalizacje:
Ochrona informacji, RODO i cyberbezpieczeństwo Projekty informatyczne Usługi IT Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Zgoda na pliki cookies – wytyczne francuskiego organu ODO
Technologia plików cookies jest powszechnie stosowana w Internecie, przy tym dla niektórych przedsiębiorców stanowi podstawę modelu biznesowego. Najczęściej stosowany sposób odbierania zgody od użytkowników na wykorzystywanie cookies może budzić jednak wątpliwości w świetle przepisów RODO. Problem ten dostrzegł francuski organ ODO, który postanowił opracować, przy współpracy z przedstawicielami branży, nowe wytyczne. Do tego czasu, zapewniona została ciągłość biznesowa – organ nie będzie nakładał w tym przedmiocie sankcji.
czytaj dalej >
Znaczenie patentów koniecznych do spełnienia normy (SEP) dla podmiotów z branży tech – cz. II
Jak wspomniano w poprzednim artykule z cyklu, sytuacje w których korzystanie ze standaryzowanej technologii nie wkracza w żaden patent konieczny do spełnienia normy, a sam fakt prowadzenia działalności w branży 'tech' często będzie wiązał się z wykorzystaniem co najmniej kilku patentów koniecznych do spełnienia normy - co z kolei niesie ze sobą ryzyko ich naruszenia.
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE