Bartosz Jussak

radca prawny

bjussak@bartakalinski.pl

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo (2014 r.) oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.), a także Wydziału Filozoficznego na kierunku kulturoznawstwo w specjalizacji porównawcze studia cywilizacji (2013 r.).

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawie ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się wieloma projektami związanymi z prawami na dobrach niematerialnych, w ramach których sporządzał umowy z zakresu IT, regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną, opinie prawne dotyczące modeli biznesowych oraz oceny zasadności roszczeń, doradzał w zakresie cyberbezpieczeństwa, uczestniczył w pracach w ramach postępowań dotyczących tabel wynagrodzeń autorskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uczestniczył w tworzeniu raportów due diligence. Uczestniczył także w przygotowaniu i prowadzeniu sporów z zakresu IT  i ochrony dóbr osobistych.

Posiada również doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz bieżącym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzał audyty dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych, sporządzał raporty z audytów, przygotowywał pełną dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, prowadził szkolenia dotyczące praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach, w zespołach specjalizujących się w prawie nowych technologii i prawach na dobrach niematerialnych.Specjalizacje:
Dobra osobiste Handel elektroniczny Ochrona informacji, RODO i cyberbezpieczeństwo Projekty informatyczne Telekomunikacja Usługi IT Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Prawo Komunikacji Elektronicznej – podmioty świadczące usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystujące numerów
Końcem lipca 2020 r. opublikowano projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (dalej jako „Projekt PKE”)[1] oraz ustawy wprowadzającej ww. ustawę (dale jako „Projekt wprowadzający PKE”)[2]. Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej ma stanowić implementację dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej jako „EKŁE”)[3], a jednocześnie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę Prawo telekomunikacyjne (dalej jako „PT”)[4]. W związku z tym ma regulować również niektóre kwestie zawarte w dyrektywie 2002/58/WE[5] (tzw. dyrektywa e-Privacy) np. w zakresie tajemnicy komunikacji elektronicznej oraz dyrektywie 2014/53/UE[6] dot. urządzeń radiowych.
czytaj dalej >
Compliance RODO w grupach kapitałowych z uwzględnieniem aspektów lokalnych
Artykuł współautorski: Agata Marcinkowska oraz Adrianna Żyrek Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] Istota „compliance” sprowadza się do zarządzania zgodnością z określonymi normami, w tym przepisami prawa, w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw. W wielu przypadkach wskazane jest, aby system taki obejmował obszar przetwarzania danych osobowych, jako że zasadniczo będzie to odpowiadało na wymagania stawiane przez RODO w zakresie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych, tj. „adekwatnych do oceny ryzyka” i projektowania samych procesów w organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności...
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE