Bartosz Jussak

radca prawny

bjussak@bartakalinski.pl

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo (2014 r.) oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.), a także Wydziału Filozoficznego na kierunku kulturoznawstwo w specjalizacji porównawcze studia cywilizacji (2013 r.).

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawie ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się wieloma projektami związanymi z prawami na dobrach niematerialnych, w ramach których sporządzał umowy z zakresu IT, regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną, opinie prawne dotyczące modeli biznesowych oraz oceny zasadności roszczeń, doradzał w zakresie cyberbezpieczeństwa, uczestniczył w pracach w ramach postępowań dotyczących tabel wynagrodzeń autorskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uczestniczył w tworzeniu raportów due diligence. Uczestniczył także w przygotowaniu i prowadzeniu sporów z zakresu IT  i ochrony dóbr osobistych.

Posiada również doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz bieżącym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzał audyty dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych, sporządzał raporty z audytów, przygotowywał pełną dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, prowadził szkolenia dotyczące praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach, w zespołach specjalizujących się w prawie nowych technologii i prawach na dobrach niematerialnych.Specjalizacje:
Dobra osobiste Handel elektroniczny Ochrona informacji, RODO i cyberbezpieczeństwo Projekty informatyczne Telekomunikacja Usługi IT Własność intelektualna

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Inspektor Ochrony Danych w grupie kapitałowej
Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page] RODO [1] przewiduje możliwość powołania jednego Inspektora Ochrony Danych (IOD) w grupie przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie może stanowić znaczące ułatwienie dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy, w szczególności w zakresie ich wzajemnej współpracy. Pełnienie funkcji IOD-a przez tę samą osobę może również pomóc w opracowaniu i jednolitym przestrzeganiu wewnętrznych procedur dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych. Możliwość powołania tej samej osoby do pełnienia funkcji IOD-a w ramach grupy przedsiębiorstw wymaga jednak spełnienia specyficznych warunków.
czytaj dalej >
Współadministrowanie danymi osobowymi
Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [english abstract at the bottom of the page] Koncepcja współadministrowania danymi osobowymi nie jest nowa [1]. W praktyce jednak w ramach współpracy kilku podmiotów, często trudno jest jednoznacznie określić, kiedy mamy do czynienia z odrębnymi administratorami, współadministratorami lub administratorami i podmiotami przetwarzającymi. Odpowiednia kwalifikacja statusu poszczególnych podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych ma niebagatelne znaczenie, w szczególności dla zakresu odpowiedzialności, ryzyka prowadzonej działalności/projektu oraz treści stosowanych pomiędzy nimi umów. Współadministrowanie jest przy tym często postrzegane jako "komplikacja dla biznesu". Na co więc zwrócić uwagę w ramach współpracy z innymi podmiotami, aby prawidłowo określić, czy mamy do czynienia z osobnymi administratorami, czy współadministratorami?
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE