artykuły zawierające tag "transferdanych"

powrót do początku

Przekazywanie danych do państw trzecich w działalności grup kapitałowych

Agata Marcinkowska

Artykuł współautorski: Agata Marcinkowska oraz Adrianna Żyrek

Artykuł stworzony w ramach projektu #ForumBK – RODO w grupach kapitałowych [English abstract at the bottom of the page]

W działalności grup kapitałowych, w szczególności tych międzynarodowych, może dochodzić do transferowania danych do tzw. państw trzecich, czyli państw spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niejednokrotnie swobodny i transgraniczny przepływ danych osobowych między podmiotami z grupy jest wręcz niezbędny dla prowadzenia przez nie codziennej działalności. Przykładowo taki transfer może być wpisany w:
• realizację wspólnych procesów kadrowych;
• pracę w międzynarodowych zespołach składających się z osób zatrudnionych w różnych spółkach i krajach;
• prowadzenie wspólnych centrów obsługi klientów grupy kapitałowej (remote support, call center);
• prowadzenie wspólnej bazy klientów / kontrahentów;
• działanie centrów usług wspólnych / centrów outsourcingowych świadczących usługi dla grupy kapitałowej;
• korzystanie przez spółki z grupy z usług zewnętrznych dostawców dedykowanych dla całej grupy kapitałowej (np. wspólny dostawca rozwiązań informatycznych) zlokalizowanych w państwie trzecim.
Co istotne, przepisy RODO przewidują dodatkowe wymagania, jakie muszą być spełnione w przypadku transferu danych do państw trzecich, niezależnie od innych obowiązków nakładanych przez przepisy ww. rozporządzenia. Jak zatem optymalnie zaprojektować proces transferu danych do państw trzecich w ramach grupy kapitałowej?

czytaj dalej >

ZESPÓŁ

NASZE DANE